Joan Rytter

Om mig

Jeg er født i 1971. I dag bor jeg med min kæreste, Troels, 2 katte og 2 næsten voksne børn.

Uddannelse

Uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet i 2006

Privatpraktiserende psykolog siden 2012.

Har ydernummer og har modtaget klienter via lægehenvisning siden 2014

Autoriseret psykolog med masser af efteruddannelse i forskellige retninger inden for psykoterapi.

Under uddannelse til specialist i psykoterapi for voksne

Erfaring

Arbejds- og organisationspsykolog / konsulent i psykisk arbejdsmiljø

Psykolog ved Kolding Jobcenter

Som psykolog følger jeg de etiske retningslinjer for psykologer og er underlagt psykologlovens regler vedr. tavshedspligt og optagelse af journal.