Lægehenvisning

Din læge kan henvise dig til psykologbehandling med tilskud, op til 12 samtaler, via sygesikringen hvis du opfylder et af disse kriterier. Ved kategori 1-9 kræver det at hændelsen er sket inden for det sidste år, bortset fra kategori 9 (seksuelle overgreb), som ikke har nogen tidsgrænse. Ved kategori 10 og 11, angst og depression, er det muligt at få i alt 2 henvisninger på hver 12 timer, hvis lægen vurderer at der er behov for det.

1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer
2. Trafik- og ulykkesoffer
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Kan ydes forud, når
anmodning er fremsendt til abortsamrådet
9. Personen der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
10. Personer med let til moderat depression (over 18 år), efter udført psykometrisk test
11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er over 18 år.

Din henvisning må højst være 3 måneder gammel når du kontakter mig for at vi kan bruge den. Hvis den er ældre end det kan du kontakte din læge og bede om at få den fornyet.

Når du kontakter mig, skal jeg bruge dit cpr.nr. for at kunne hente henvisningen.
Du bedes medbringe dit sygesikringsbevis til hver samtale.